Ο Ρήγας και η Επανάσταση (βίντεο)

Μαρία Παζαρλή, Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Ο Ρήγας Βελεστινλής, ένας λόγιος, διπλωμάτης, άνθρωπος των γραμμάτων και του εμπορίου, έρχεται στη Βιέννη για να τυπώσει βιβλία και χάρτες. Πώς γίνεται να ονειρεύεται κανείς μια επανάσταση, μελετώντας την αρχαιότητα;