Χάρτα της Ελλάδος: Η επικοινωνία, οι χρήσεις, οι συμβολισμοί και το όραμα (βίντεο)

Μαρία Παζαρλή, Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Ένα πολυμέσο της εποχής: Πώς κατασκευάστηκε η Χάρτα; Από πού πήρε πληροφορίες ο Ρήγας; Σε ποιους απευθυνόταν;  Πώς χρησιμοποιεί τα σύμβολα και τα εκφραστικά μέσα του χάρτη για να δημιουργήσει την επιθυμία για ελευθερία και επανάσταση;