Οι χάρτες πριν και μετά τη Χάρτα του Ρήγα

Σταύρος-Νικηφόρος Σπυρέλλης, Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Μια σύντομη εισαγωγή στην χαρτογραφία μέχρι και την εποχή έκδοσης της Χάρτας του Ρήγα, με παραδείγματα από ορισμένους σημαντικούς ιστορικούς χάρτες.