Η χαρτογραφία την εποχή του εθνικισμού (βίντεο)

Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οι χαρτογραφικές αναπαραστάσεις ως εργαλεία αντικρουόμενων εδαφικών διεκδικήσεων στη Βαλκανική χερσόνησο και ειδικότερα στην περιοχή της Μακεδονίας από τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα.