Προληπτική παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ στο αεροπορικό ταξίδι