Χαιρετισμός Καθηγητή Τμήματος Γεωγραφίας, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΟΤΑΝ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελεί ένα από τα δύο Τμήματα Γεωγραφίας που λειτουργούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στα 20 χρόνια της  λειτουργίας του έχει αφήσει ένα αξιοσημείωτο αποτύπωμα στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και των διεθνών δημοσιεύσεων. Το ιδιαίτερα σύνθετο και διαθεματικό πεδίο της Γεωγραφίας  εξετάζει τόσο το περιβάλλον όσο και τη σχέση του ανθρώπου με αυτό, συνδυάζοντας τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της φυσικής γεωγραφίας,   της ανθρωπογεωγραφίας και της εφαρμοσμένης γεωγραφίας (χαρτογραφία, γεωπληροφορική, τηλεπισκόπηση κ.ά.).

Ειδικότερα η χαρτογραφία, η ιστορική γεωγραφία και κυρίως η γεωπληροφορική αποτελούν κεντρικά αντικείμενα του Τμήματος. Με την έννοια αυτή, η συμμετοχή του Τμήματος Γεωγραφίας στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ψηφιακών έργων «HACK THE MAP : Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ» του Ιδρύματος Ωνάση, που αποτελεί μια διδακτική και δημιουργική δραστηριότητα με αφετηρία τη Χάρτα του Ρήγα, βρίσκεται απολύτως μέσα στα ενδιαφέροντα, στους  στόχους και τις επιδιώξεις των μελών και των συνεργατών του Τμήματος.  
Η συνεισφορά της ομάδας του Χαροκοπείου στη δραστηριότητα αυτή αφορά τη σύνδεση της ιστορικής διαδρομής της χαρτογραφίας με την ιστορική συγκυρία μέσα  στην οποία ο Ρήγας παρήγαγε τη Χάρτα και τις τεχνικές που είχε στη διάθεσή του για να το κάνει. Επιπλέον, η ομάδα αυτή επιδίωξε να εισαγάγει μια κριτική ματιά στη σύλληψη, κατασκευή και χρήση του εργαλείου ‘ χάρτης’ το οποία μοιάζει καταρχήν ως αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας. Παράλληλα, επιδίωξε να προσφέρει μια σύντομη περιήγηση στις εφαρμογές της χαρτογραφίας μετά την εποχή της Χάρτας, με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές, οι οποίες δίνουν την εντύπωση  ότι πάντοτε υπήρχαν, ιδιαίτερα σε νεαρής ηλικίας άτομα που ουσιαστικά μεγάλωσαν μαζί τους.


Θωμάς Μαλούτας


Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας & Θεματικής Χαρτογραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 10 December 2020, 10:26 AM