ΠΑΡΑΤΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 31 ΜΑΪ́ΟΥ 2021

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι σε συνέχεια αρκετών αιτημάτων που λάβαμε από τους επικεφαλής καθηγητές, η β’ φάση υποβολής ψηφιακών έργων του διαγωνισμού Hack the map: Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή παρατείνεται έως Δευτέρα, 31 Μαΐου, έτσι ώστε όλες οι σχολικές ομάδες να έχουν περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν τα έργα τους.

 

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα που διαγωνισμού αναδιαμορφώνεται ως εξής:

 

→  05.03.2021–31.05.2021 Β' φάση διαγωνισμού υποβολής ψηφιακών έργων

 

→   25.06.2021 Ανακοίνωση βράβευσης 4 καλύτερων ψηφιακών έργων