Μέρος Γ΄: Η Μεγάλη Πυρκαγιά, Θεσσαλονίκη 1917 (σημειώσεις)

Πατήστε στο σύνδεσμο 003Η Μεγάλη Πυρκαγιά-final.pdf για να δείτε το αρχείο.