Δραστηριότητα 1 - Χρωματίζω διάφορες περιοχές της Χάρτας

Πατήστε στο σύνδεσμο 01Color.pdf για να δείτε το αρχείο.