Δραστηριότητα 3 - Σύγκρινε τις Αρχαίες Φερές με το σημερινό Βελεστίνο

Πατήστε στο σύνδεσμο 03Compare_Ferai.pdf για να δείτε το αρχείο.