Έγκριση Διεξαγωγής του Διαγωνισμού από το Υπουργείου Παιδείας