Άδεια Εκμετάλλευσης Έργου

Σε περίπτωση που στο ψηφιακό σας έργο θέλετε να συμπεριλάβετε έργα τρίτων, αυτό το έγγραφο θα σας χρησιμεύσει για να λάβετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης.