Αίτηση Συμμετοχής Σχολικής Ομάδας στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού