Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ρήγα Βελεστινλή

Κύκλος Ομιλιών: Ρήγας Βελεστινλής, Η επικαιρότητα του οράματός του 220 χρόνια μετά

Παρουσιάζεται η λογική του Διαφωτιστικού προγράμματος του Ρήγα Βελεστινλή, ο οποίος την έθεσε σε εφαρμογή κατά τη δεκαετία του 1790 με την έκδοση στη Βιέννη τεσσάρων βιβλίων, δύο επαναστατικών φυλλαδίων, τριών χαρτογραφικών έργων και του μονοφύλλου της προσωπογραφίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παρουσιάζονται τα έργα και οι περιπέτειες της παράδοσης των κειμένων τους και εξηγείται γιατί πρέπει όταν αναφερόμαστε στην εργογραφία του Ρήγα να ομιλούμε χάριν ακριβείας, για «άπαντα τα σωζόμενα».

Ομιλητής: Πασχάλης Κιτρομιλήδης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών