Δείτε τα webinars του προηγούμενου διαγωνισμού Hack the Map

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τα workshops που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου διαγωνισμού Hack the Map, τα οποία περιλαμβάνουν χρήσιμα υλικά και καλές πρακτικές χρήσης των ψηφιακών εργαλείων.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=28 για να ανοίξετε τον πόρο.