Άδεια Εκμετάλλευσης Έργου

Σε περίπτωση που στο ψηφιακό σας έργο θέλετε να συμπεριλάβετε έργα τρίτων, αυτό το έγγραφο θα σας χρησιμεύσει για να λάβετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης.

Πατήστε στο σύνδεσμο Hack the Map-Άδεια εκμετάλλευσης έργου.docx για να δείτε το αρχείο.