Μέρος Γ΄: Η Μεγάλη Πυρκαγιά, Θεσσαλονίκη 1917 (βίντεο)