Μάνος Κεφαλάς


Μάνος Κεφαλάς
Ιδρυτής και Πρόεδρος στον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας

Ο Μάνος Κεφαλάς είναι ιδρυτής και πρόεδρος στον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας, εκπαιδευτής ενηλίκων και πληροφορικός, με σπουδές στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τη διδασκαλία της συγγραφής στη Βικιπαίδεια ως παιδαγωγικό εργαλείο στα πρότυπα της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα σε ευρύ εκπαιδευτικό φάσμα, στην ειδική αγωγή και παγκόσμια πρώτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τηλεμετρικά συστήματα και συστήματα στρατιωτικής αλληλογραφίας. Σήμερα εκπαιδεύει στην πληροφορική μη βλέποντες, έχοντας σχεδιάσει και λειτουργήσει απομακρυσμένο εργαστήριο πληροφορικής διεκδικώντας παγκόσμια πρωτιά, και έχοντας αναπτύξει εφαρμογές που βελτιώνουν την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα όρασης στη χρήση υπολογιστή.