ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όνομα Σχολείου ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Όνομα Ομάδας 3D-RiV-Orama
Όνομα Ομάδας Με το Όραμα του Ρήγα στον Χρόνο
Περιγαρφή Έργου Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι τα οράματα του Ρήγα αρθρώνονται κυρίως στις δυο διαστάσεις του χρόνου, Παρελθόν και Παρόν.Παράλληλα δίνεται έμφαση και στις μεταγενέστερες εξελίξεις στα Βαλκάνια κατά το 19ο και 20ο αιώνα που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση ή διάψευση του πολιτιικού του οράματος.
Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 28 July 2021, 1:32 PM