Όνομα Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ
Όνομα Ομάδας Doors
Όνομα Ομάδας Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά
Περιγραφή Έργου Το συγκεκριμένο σενάριο σχετίζεται με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και πιο συγκεκριμένα τη Χάρτα του Ρήγα. Δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης της ελευθερίας με την παιδεία αξιοποιώντας τις επιπεδογραφίες, την εικονογράφηση και τα σχόλια της Χάρτας.
Capture Video
https://youtu.be/KxbGOFxENpU