ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ

Όνομα Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ
Όνομα Ομάδας Hackeρίστες-UP
Τίτλος Έργου Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε … τὴν Ἑλλάδα!
Περιγραφή Έργου Η ψηφιακή αφήγηση του 7ου φύλλου της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου, του τροβαδούρου της Ελληνικής Επανάστασης, με τις παραστάσεις της μάχης στις Πλαταιές και της ναυμαχίας της Σαλαμίνας έχει σαν κεντρική ιδέα την παρουσίαση των περιοχών αυτών και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της ιστορικής πραγματικότητας Ελλήνων και Περσών αλλά και τη σημαντικότητα του αρχαίου θεάτρου στην παίδευση των Ελλήνων και τη πολύπλευρη καλλιέργειά τους.
Capture Video
https://youtu.be/P64Be5TWnyc
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 27 July 2021, 7:12 PM