ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Όνομα Σχολείου ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Όνομα Ομάδας DIGITAL NARRATORS
Τίτλος Έργου «Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΙΠΠΟ ΑΜΑΖΟΝΑ»
Περιγραφή Έργου Το παρόν σενάριο πραγματεύεται την επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές του νεότερου ελληνισμού και τον ρόλο της Χάρτας στο επαναστατικό του σχέδιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις συμβολικές απεικονίσεις της Χάρτας και στα μηνύματα που ήθελε να στείλει ο Ρήγας μέσω αυτών στους υπόδουλους Έλληνες.
Capture Video
https://youtu.be/9t8SUA_mRf0
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 27 July 2021, 7:15 PM