ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

Όνομα Σχολείου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
Όνομα Ομάδας Les ExploraCartes
Τίτλος Έργου Οι κρυμμένοι "θησαυροί" της Χάρτας
Περιγραφή Έργου Η ψηφιακή αφήγηση ακολουθεί ένα τυπικό εκπαιδευτικό σενάριο. Δηλαδή έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους: ( εξοικείωση με την Ιστορία, την Πληροφορική και την ομαδοσυνεργατικότητα). Επίσης περιλαμβάνονται πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις με χρήση τεχνολογίας και συνδυασμό ιστορικών πηγών έντυπων αλλά και ψηφιακών.
Capture Video
https://youtu.be/UaWNVLY0Ypw
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 27 July 2021, 7:16 PM