ΩΘΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Όνομα Σχολείου ΩΘΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Όνομα Ομάδας Τhe Mappers
Τίτλος Έργου Εcho Mappings
Περιγραφή Έργου Η ιδέα της ομάδας μας βασίστηκε στον αποσυμβολισμό των μύθων που βρίσκονται στο 4ο Φύλλο της Χάρτας του Ρήγα. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια διαδραστική παρουσίαση σε PowerPoint.
Capture Video
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 27 July 2021, 7:18 PM