ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όνομα Σχολείου ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα Ομάδας ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
Τίτλος Έργου Πύρρος, Ήπειρος και πεπρωμένος … επεκτατισμός!
Περιγραφή Έργου Στόχος της ψηφιακής αφήγησης με τίτλο: «Πύρρος, Ήπειρος και πεπρωμένος…επεκτατισμός!» ήταν να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει όλα τα εθνoεγερτικά σύμβολα της Χάρτας που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, την αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό της.
Capture Video
https://youtu.be/hh-RqIZwHh8
Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 27 July 2021, 7:20 PM