ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Όνομα Σχολείου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Όνομα Ομάδας HΛRTΛBREΛKERS
Τίτλος Έργου The Rigas Code
Περιγραφή Έργου το ψηφιακό έργο να έχει τη μορφή Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Η εφαρμογή βασίστηκε στην επιστημονική μέθοδο της Ιστορίας, την ερευνητική καταγραφή της Γεωγραφίας καθώς και τις τεχνικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, για να αναδείξει το περιεχόμενο και την αξία της Μεγάλης Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή.
Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 28 July 2021, 1:31 PM