Ενδεικτικό Σενάριο Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling)

Πατήστε στο σύνδεσμο Senario_DST.pdf για να δείτε το αρχείο.