Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797

Νέα στοιχεία – Ευρετήριο – Αυθεντική επανέκδοση. Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005.

Πατήστε στο σύνδεσμο EYRETHRIO-BLAXIA-MOLDABIA.pdf για να δείτε το αρχείο.