Δες τους συντελεστές του ψηφιακού υλικού Hack the Map

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://www.onassis.org/el/whats-on/hack-the-map-rigas-velestinlis-charta/digital-material-hack-the-map-rigas-charta για να ανοίξετε τον πόρο.