Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή στον Ψηφιακό Κόσμο (Βίντεο)

Δείτε τη διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11/02/2021.