Από τη «Χάρτα του Ρήγα» στους Χάρτες της Google: Σύγχρονα εργαλεία γεωγραφίας και χαρτογραφίας στην εκπαίδευση στο πλαίσιο του webinar | «Η χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή» στον ψηφιακό κόσμο A (βίντεο)

Σταύρος-Νικηφόρος Σπυρέλλης, Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών