Τα 7 στοιχεία της Ψηφιακής Αφήγησης (βίντεο)

Γρηγόρης Βαρδαρινός, Σκηνοθέτης, Κινηματογραφιστής

Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική ή γραπτη αφήγηση με πολυμεσικό υλικό. Στο βίντεο μπορεί να βρει κανείς έναν ευσύνοπτο οδηγό με τα επτά στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτει κάθε ψηφιακή αφήγηση.