Από τη Χάρτα του Ρήγα στους χάρτες της Google: Σύγχρονη Χαρτογραφία (βίντεο)

Χριστόφορος Βραδής, Τοπογράφος μηχανικός Msc, υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή και τη σύνταξη χαρτών, αναφορά σε τρόπους που χρησιμοποιούνται οι σύγχρονοι ψηφιακοί χάρτες και τα διαδικτυακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, το πρόβλημα της παραμόρφωσης που δημιουργεί η χαρτογραφική προβολή.