Προβληματισμοί από τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές ατόμων με ΔΑΦ