Περιγραφή θέματος

  • Η σημασία του όρου Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

  • Ανάπτυξη ενός ατόμου με ΔΑΦ

  • Προβληματισμοί από τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές ατόμων με ΔΑΦ

  • Αιτία και συχνότητα εμφάνισης ατόμων με ΔΑΦ

  • Ενήλικες με ΔΑΦ