Σωματικά συμπτώματα σε άτομα με ΔΑΦ στο αεροδρόμιο