Περιγραφή θέματος

  • Οι προκλήσεις ατόμων με ΔΑΦ κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού

  • Το αεροδρόμιο και η δημιουργία άγχους σε άτομα με ΔΑΦ

  • Σωματικά συμπτώματα σε άτομα με ΔΑΦ στο αεροδρόμιο