Νησιά του Αιγαίου στη Χάρτα του Ρήγα (1797)

Μελετήστε παρέα τη χάρτα του Ρήγα!

Πατήστε στο σύνδεσμο 02Compare (1).pdf για να δείτε το αρχείο.