Το Βελεστίνο στη Χάρτα του Ρήγα (1797) και σε έναν σύγχρονο χάρτη

Διαβάζουμε παρέα τη Χάρτα!

Πατήστε στο σύνδεσμο 03Compare_Ferai.pdf για να δείτε το αρχείο.