Νομίσματα και πόλεις στη Χάρτα του Ρήγα (1797)

Ανακαλύπτουμε μαζί τα μυστικά της Χάρτας!

Πατήστε στο σύνδεσμο 04Questions.pdf για να δείτε το αρχείο.