Έντυπο για άδεια εκμετάλλευσης έργου

Πατήστε στο σύνδεσμο Hack the Map-Άδεια εκμετάλλευσης έργου.pdf για να δείτε το αρχείο.