Μέρος Β΄: Άνθρωποι, μύθοι και καθημερινή ζωή (βίντεο)