Η Πολιτεία του Ρήγα

Η Πολιτεία του Ρήγα - Η οικουμενική κοσμόπολη και το νεότερο κράτος. Μια συγκριτική αποτίμηση.

Κύκλος Ομιλιών: Ρήγας Βελεστινλής, Η επικαιρότητα του οράματός του 220 χρόνια μετά.

Η «Ελληνική Δημοκρατία» του Ρήγα αποτελεί ένα πλήρες πολιτειακό σύστημα, του οποίου η κατανόηση επιβάλει μια συγκριτική αποτίμηση σε σχέση με τις πολιτειακές κατευθύνσεις της εποχής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και με το παρελθόν του ελληνικού κόσμου. Σε ποιο βαθμό η «πολιτεία» του Ρήγα ακολουθεί τις συνταγματικές αναζητήσεις του νεότερου κόσμου ή διαφοροποιείται από αυτές; Συναντάται άραγε με τις πραγματικότητες του ελληνισμού της περιόδου στην οποία αναφέρεται ή ακόμη με την ιστορική κοσμοπολιτεία με την οποία πορεύθηκε ο ελληνικός κόσμος στον μακραίωνα οικουμενικό του βίο; Ή μήπως αποτελεί μια ουτοπική επινόηση που ανάγεται στις προσωπικές ιδεολογικές του αναζητήσεις;

Ομιλητής: Γεώργιος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου