Χάρτα της Ελλάδος: Αποχαιρετισμός στο γένος

Κύκλος Ομιλιών: Ρήγας Βελεστινλής, Η επικαιρότητα του οράματός του 220 χρόνια μετά

H Χάρτα του Ρήγα, είναι ο πιο γνωστός και σχεδόν ο μόνος σχολιασμένος ελληνικός χάρτης του ελληνικού κόσμου. H εκδοτική τόλμη του εγχειρήματος, η εμφάνιση του έργου έπειτα από αιώνες ελληνικής χαρτογραφικής σιωπής, οι μνημειώδεις διαστάσεις του και ο εικονογραφικός του πλούτος, το γεγονός ότι συνδέεται με την πατριωτική και επαναστατική δράση του Ρήγα, ο μαρτυρικός θάνατος του χαρτογράφου λίγους μήνες μετά την αποπεράτωση της έκδοσης, όλα αυτά καθιστούν το έργο εθνικό κειμήλιο.

Ομιλητής: Γεώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών