Η Εποχή και οι Χάρτες (βίντεο)

Μαρία Παζαρλή, Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Ο 18ος αι., η εποχή των μεγάλων αλλαγών στην Επιστήμη, τις ιδέες, τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις στην επιστήμη της Χαρτογραφίας και οι χάρτες που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη την εποχή του Ρήγα.