Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ σε αεροπορικό ταξίδι