Περιγραφή θέματος

  • Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ σε αεροπορικό ταξίδι

  • Προληπτική παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ στο αεροπορικό ταξίδι

  • Επιτόπου παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ στο αεροπορικό ταξίδι