Μέρος Γ΄: Η Μεγάλη Πυρκαγιά, Θεσσαλονίκη 1917 (παρουσίαση)

Πατήστε στο σύνδεσμο HtM02_03ThessalonikiPyrkagia.pdf για να δείτε το αρχείο.