Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή

Βιέννη 1797, Αθήνα 2006

Πατήστε στο σύνδεσμο Megas_Alexandros_fylla.pdf για να δείτε το αρχείο.