Δραστηριότητα 2 - Συγκρίνω τη Χάρτα του Ρήγα με έναν σύγχρονο χάρτη

Πατήστε στο σύνδεσμο 02Compare.pdf για να δείτε το αρχείο.